29.11.2021

İl Müftümüz Ömer Keskin’den Bilinç Konferansları

İl Müftümüz Ömer Keskin ilimizde görev yapan yaklaşık dokuz yüz Kur’an Kursu Öğreticisine üç gün boyunca; mesleki formasyon, kurumsal aidiyet, ihlas ve samimiyet, günceli takip ve tarih bilinci konularını muhtevi üç konferans icra etti. Büyük ilgi ile takip edilen Bilinç Konferanslarında İl Müftümüz şu hususları dikkatlere sundu:

2021-2022 eğitim öğretim döneminde kurslarımıza yaklaşık on sekiz bin kişi kayıt yaptırmıştır. Bu son derece önemli ve ciddi bir rakamdır. Anne ve anne adaylarından oluşan öğrencilerinize Kur’an ve sünnetin değerlerini gönül ve ruh dünyalarına, fikir ve tasavvur dünyalarına taşıma vazifesi almış bulunmaktasınız. Şerefli ve bir o kadar da meşakkatli bu yolda ilim ve irfan ile samimiyet ve hasbilikle ilerleyebilirsiniz. Bu mukaddes yolda sizin ilham ve motivasyon kaynaklarınız başta sevgili peygamberimizin her açıdan örnek hayatı olmak üzere, sahabenin örnekliği ve ömrünü İslami ve insani değerlerin toplumda makes bulmasına vakfetmiş İslam büyükleridir. Heyecanınız da azalma, gayretiniz de duraklama olduğunda sahabe hayatını okumalısınız . O sahabe ki Hasan Basri’nin ifadesi ile: Siz sahabeyi görse idiniz bunlar deli derdiniz.

Kur’an’ın sadece yüzünden öğrenildiği kurslar yanılgısını düzeltmeli, müfredatımızda yer alan itikat, ibadet, ahlak ve siyer derslerinin ehemmiyetini öğrencilerinize kavramalısınız. Lafza indirgenmiş, maksat ve manası ıskalanmış bir Kur’an anlayışı ile ilim, irfan, kültür ve medeniyet sahasında yol alamayacağımız hakikatini idrak etmeliyiz.

Derslerinize mutlaka hazırlanarak giriniz. Bu noktada öğrencilerinizi önemseyiniz ve unutmayınız iyi vaiz yoktur, iyi hazırlanmış vaaz vardır, iyi öğretmenden ziyade dersine iyi hazırlanan öğretmen vardır.

İşinizi Kur’an’ın ifadesi ile ihsan ile yaparsanız Allah’tan ecir devletten ücret alırsınız.

Başkanlığımızın her ay düzenli yayınladığı dergilere abone olmalı ve mutlaka okumalısınız.

Kendinizi ilmi, irfani ve genel kültür olarak her an güncellemeli ve bunu samimiyet ve hasbilikle desteklemelisiniz.

Unutmayınız Feto biraz da bizim görev ihmalimizdir. Devletimizin bizlere sunduğu imkânları bir emanet bilinci ile ele almalı ve emanete sahip çıkma bilincini daima diri tutmalısınız.

Unutmamalısınız ki salihlerin tembelliği zalim ve fasıkların zaferine zemin hazırlar.

Allah Rahman suresinin ilk ayetlerinde; O Rahman ki Kur’an’ı öğretti. İfadesini kullanarak ilmin kaynağının bizzat kendisinin olduğunu ifade eder. Böylece siz o zincirin başında Allah’ın yer aldığı ilmi halkanın bir parçasısınız. Bu noktada kiminle çalıştığınızı, adeta altın zincirin bir parçası olduğunuz gerçeğini ve bunun sizlere yüklediği sorumluluğun şuurunda olmalısınız.

İl müftümüzün BİLİNÇ KONFERANSLARI planlandığı şekilde erkek din görevlilerine yönelik olarak devam edecek.