25.08.2022

Dr. Mehmet Sırrı Şık

Dr. Mehmet Sırrı ŞIK

1978 yılında Siirt / Pervari’de doğan Dr. Mehmet Sırrı ŞIK, Taşdibek Köyü İlkokulu, Siirt İmam-Hatip Lisesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi okullarında okudu. 1997’de İmam-Hatip olarak Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmaya başladı.
2004 yılında İstanbul Pendik Haseki Eğitim Merkezinden mezun olup, aynı yıl Şırnak İli Silopi İlçesine vaiz olarak atandı. 2008 yılında Diyarbakır/Eğil İlçe Müftülüğü, 2011 yılında Diyarbakır İl Müftü Yardımcılığı, 2014 yılında Diyarbakır Merkez Kayapınar İlçe Müftülüğü görevlerini yaptı. 12/04/2019 tarihli ve 30743 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Niğde İl Müftüsü olarak atandı. 08/05/2020 2020 tarihli ve 2020/197 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Gümüşhane İl Müftülüğüne atandı. 07/06/2022 tarihli ve 2022/287 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Van İl Müftüsü olarak atandı ve halen bu görevi yürütmektedir.
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Ana Bilim Dalında “2008-2011 yılları arasında Diyarbakır, Mardin ve Batman İllerinde okunan hutbelerde yer alan Hadislerin değerlendirilmesi” adlı çalışması ile Yüksek Lisansını tamamladı. 2020 yılında aynı üniversitede “Maliki Fıkıh Usulcülerine Göre Sünnetin Kaynağı Olarak Haber” çalışması ile de doktora eğitimini tamamladı.
Yayımlanmış Eserleri:
1. Ey İman Edenler- Ensar Neşriyat Grubu Gülhane Yayınları
2. Diyarbakır’lı Gençlerden Müftüyü Terleten Sorular- Ravza Yayınları
3. Kur’an’ın Anlayış Sorgulaması- Nida Yayınları
4. “Hadis Şerhlerindeki Kamil İman Mefhumunun Din Algısı Üzerindeki Etkileri” isimli makale- Darulhadis İslami Araştırmalar Dergisi