24.05.2016

NİMETULLAH ARVAS (2009-2019)

1954 tarihinde Van ili Gürpınar ilçesi eski ismi ile Hoşab, yeni ismi ile Güzelsu nahiyesinde dünyaya gelmiştir. İlk okul tahsilini doğduğu nahiyede tamamlayan Arvas aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’i de bu esnada bir medrese âlimi olan babasından okumuştur. İmam-Hatip okulunu okurken de yine babasından ve tanınmış icazetli hoca efendilerden İslami ilimleri okumaya devam etmiştir. Bunun akabinde Erzurum İslam Enstitüsünde yüksek tahsiline başlamış ve bu tahsili 1983 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olarak tamamlamıştır. Geleneksel eğitim kurumlarımızdan olan medreselerden İkmal'i Nüsah yaparak merhum Şeyh Muhammed Asım efendiden kendisine icazet verilmiştir.

 Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde ilk vazifesine Erzincan Kemaliye’de imam-hatip olarak başlayan daha sonra vaiz olarak Mardin Nusaybin ilçesine atanan Nimetullah Arvas 1986 yılında aynı ilçeye müftü olarak atanmıştır. Bu görevi icra ettiği esnada Mülki İdare Amirliğince Nusaybin-Kamışlı (Suriye) arasında yapılan birinci derece mülakatlarda tercümanlık yapmıştır.  Ankara Elmadağ ve Ankara Polatlı ilçelerinde ilçe müftülüğü görevlerini yaptıktan sonra 2001 yılında Muş’a il müftüsü olarak atanmıştır. Daha sonra Adıyaman, Kırşehir illerinde de il müftülüğü görevini îfâ etmiştir. 01.04.2019 tarihi itibari ile emekliye ayrılşmıştır.

Müftü olarak çalıştığı yerlerde özel durumlar hariç vaaz ve camilerde takrir derslerini vermeye devam etmiştir. İlmi ve mesleki konularda Arapçadan istihraç yeteneğine sahiptir. İyi derecede Arapça ve Farsça; orta derece Fransızca bilmektedir.

Ayrıca muhtelif zamanlarda gerçekleştirilen sempozyum ve panellere konuşmacı ve moderatör olarak katılmıştır. Çeşitli ulusal ve yerel yayın kuruluşlarında mesleki konularda programlara ve muhtelif sivil toplum kuruluşlarının tertip ettiği konferanslara konuşmacı olarak katılmıştır.

Evli ve altı çocuk babasıdır.

Sunduğu tebliğlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir:

  • Arvas Medresesinin Türkiye’deki Entelektüel Çevre Üzerindeki Etkisi ‘Seyyid Abdülhakim Arvâsî Örneği’

Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslami İlimler

( Uluslararası Sempozyum 29 Haziran 2012 – 01 Temmuz 2012 Bingöl Üniversitesi )

  • Arvas Medresesi ve Toplum Üzerindeki Etkileri

Medreseler Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler

( Uluslararası Sempozyum 05-07 Ekim 2012 Muş Alpaslan Üniversitesi )

  • Tasavvuf ve Bir Mutasavvıf Olarak Seyyid Sıbgatullah Arvasi

Seyyid Taha-i Hakkâri ( Uluslararası Sempozyum 24 Mayıs 2013 Hakkâri Üniversitesi )

  • İmâm-ı Rabbânî’nin Üzerinde Durduğu İki Önemli Husus: İhlâs  ve Peygambere Tâbiiyyet

İmâm-ı Rabbânî ( Uluslararası Sempozyum 15-17 Kasım 2013 Haliç Kongre Merkezi, İstanbul )

  • Nakşi Geleneğinin Bir Takipçisi Olan Seyyid Abdulhakim Arvasi’nin İstanbul Yansımaları

Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması ( 26-28 Mayıs 2014 Eskişehir )