24.05.2016

Ahmet ARPA (1993-1994)

lkokulu ve Kur'an kursunu doğduğu köyde bitirdi. Arapça ve dinî ilimlerde özel dersler aldı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1978) mezunu. 1978–80 tarihleri arasında İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde düzenlenen İkinci Dönem İhtisas Kursunu bitirdi. Aynı Eğitim Merkezinde İslâm Hukuku öğretmeni olarak görevlendirildi. 1983'ten itibaren çeşitli eğitim merkezlerinde müftü ve vaiz seviyesindeki kursiyerlere İslâm Hukuku dersleri verdi. Münih Din Hizmetleri Ataşeliği (1985). Ankara Merkez Vaizliği (1988),Çankırı Müftü Yardımcılığı (1990), Van il Müftülüğü (1993) görevlerinde bulunarak 1994'te emekli oldu. 2001 yılında Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak atandı. Çevirilerinin yanı sıra Şamil İslâm Ansiklopedisi'ne yaklaşık 120 madde yazdı.