24.05.2016

Ömer Azmi SARIMURAT (1927-1945)

1877 yılında Vanda Dünyay geldi. Medrese tahsilini Bitlis'te tamamladı.

1911 yılında Muş Bulanık ilçe müftüsü oldu. 1914 yılında gönüllü olarak harbe iştirak etti. 1916 yılında Bitlis'te cereyan eden Rus Harbin'nde ayağından yaralandı. 1924 yılında Van'da sarf ve nahiv öğretmenliği, ayrıca kısa bir süre Evkaf Müdürlüğü yaptı. 20.06.1927-15.09.1945 tarihleri arasında Van İl Müftülüğü yaptı.